Agera

solarXbike är ett medlemsbaserat nätverk som tillhandahåller ett system för lågenergitransporter som använder 100% förnyelsebara energislag.

solarXbike är en praktisk och demokratisk organisation som vill ge medlemmar möjlighet att påverka och agera i frågor man tycker är viktiga. Man kan påverka top-down vilket ger större genomslagskraft men kräver mer förberedelser för att kunna få igenom sitt förslag och att starta ett projekt. Det går även att starta ett eget projekt och då använder vi Projektplatsen xProjekt för att dela med oss av erfarenheter.

Cirklar

 

Att ta beslut

 

 

Starta projekt

 

 

Ta ansvar