Om

Om solarXbike gemensamma resurspool. Klimatklubben solarXbike är ett nätverk med en gemensam resurspool för delning av resurser i en tillgångsekonomi, där resurser cirkulerar och vi underhåller tillgångarna så att de fungerar under en lång tid.

För att detta ska bli möjligt är det viktigt att skapa ett system med tydliga ramar. Till vår hjälp använder vi Elinor Ostroms 8 principer för att skapa en enkel struktur.

För att hålla reda på resurser och utnyttjande över tid använder vi olika plattformar för att lagra data och transaktioner. Detta ger oss på sikt möjlighet att agera mer proaktivt och jobba förebyggande med underhåll och ärendehantering.

Nuvarande tjänster

Cykelrätter (tillgång till egen cykel)

Fellowships (tillgång till gemensam cykel genom Donkey App)

Cykelutflykter ( Spontana och gemensamma cykelutflykter i skåne)

 

Några exempel

Tillgångar och resurser

  • Tillgångar (Fysiska, digitala och licenser)
  • Relationer till resurspoolen (CRM)
  • Ärendehantering (Zendesk)
  • Betalning och Co2 ( Donkey Republic)