Mission


Energigemenskap för fossilfria lågenergitransporter

Följa den gröna linjen för att bygga upp ett fossilfritt lågenergisystem av lokala transporter med förnyelsebar energi, som kan lagras lokalt och distribueras i IKN nätverk.

Organiserad CRP enligt Elinor Ostroms principer

Organisera en energigemenskap som en Socio-Ecologisk  Reurspool anpassad för ett sk VUCA miljö (Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity). I en föränderlig värld, där saker förändras snabbt och det är svårt att anpassa regler behövs en styrmetod som tar hänsyn till alla inblandade utan att skapa konflikt.

 

Egna drivkrafter och med eftertanke

För att minska beroende av ekonomiska och politiska drivkraft behöver man ta ut detta ur ekvationen så att man kan övergå till att styra mot det man vill. Det innebär att finansiering måste ske som donation eller med räntefria lån, möjligtvis som komplementär valuta eller carbon coin.

 

 

 

Minska fotavtrycket genom en cirkulär ekonomi

 


Fördjupning