Källa: Lund universitet | Regeringen |

Det finns många initiativ för att öka underhåll och möjlighet att laga saker, både politisk vilja och akademiska insikter verkar finnas. Det är väl bara praktiken som sätter stopp för att det sker i större skala.

Hur skapar vi möjligheter både för kund att vilja laga och entreprenörer att erbjuda service, när en ny produkt ibland kostar mindre än själva service arbetet.

Länk till Rapport

 

Öka livslängden på våra produkter!